Company: Gazpromneft-Vostok – Gazprom Neft

| 06.08.2019